• Ertunç MEGA
    Vücut iklimi

Ülkemiz Sağlık alanında özellikle yabancılar için hem ucuz hem güvenli hizmet almanın adreslerinden biri haline gelmiştir. Aslında bu potansiyelimizin varlığının yeni farkına varmış durumdayız.
Birçok alanda olduğu gibi özel sektör bir adım önde olmak üzere yatırımlar yapmaya ve hizmetler üretmeye çalışıyor.
Kamu da buna ayak uydurmak, daha da ötesinde koordine etmek, denetlemek ve hatta planlamak konusunda bir nitelikli birikim oluşmaya başladı. Bakanlık katmanında direk ve dolaylı olarak bu alanda faaliyet gösteren birimler faaliyete geçmiş durumda.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri ve Yurt dışı Sağlık Birimleri Daire Başkanlığı aklıma bir çırpıda gelenler.
Beni umutlandıran ve yerel yönetimlerin de rol alabileceğini gördüğüm projeler var.
Örneğin,
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri ve Yurt Dışı Sağlık Birimleri Daire Başkanlığının Sağlık Turizmi Koordinasyon Birimi ve Bakanlık Sağlık Tesisleri tarafından birlikte oluşturulan, Sağlık Turizmi ile ilgili koordine edilen projeler arasında, bakanlık ineternet sitesinde de var olan,
Sağlık Turizmi Bolu'da Hayat Bulacak.docx
Erzurum'dan Turizme Sağlıklı Katkı.pdf
İstanbulSağlık Turizmi Odaklı, Kapasite Güçlendirme, Marka Oluşturma ve Küresel Rekabet Edilebilirlik Projesi.pdf
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Sağlık Turizmi Kapsamında Hastane Otelcilik Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi.pdf
EdirneSağlık Turizmi Liderleri.pdf
Batı Aydın Mavi DenizSağlıklı Gülüşler Sağlık Turizmi Altyapı Projesi.pdf
Sağlık ve Turizmde Kütahya'yı Keşfedin Projesi.pdf
Sağlık Turizmi Van Destinasyonu.docx
Sağlık Turizmi Trakya Destinasyonu.pdf
Sağlık Turizmi Kapsamında İstanbul’da Bir İlk Kamu Sağlık Hizmetlerinde Uluslararası Akreditasyon Sisteminin Kurulması.docx
Medikal İngilizce Projesi.docx
KayseriSağlık Turizmi Personelinin İngilizce Eğitimi.pdf
TrabzonSağlık Turizmi Kapsamında Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi.pdf
bulunuyor.
Bu veriler gelecek açısından umut verici ama yeterli değil.
Sağlık Turizmi özellikle Türkiye gibi sağlıkta dönüşümü insan odaklı yapmış ve daha ileriye götürmeye çalışan ülkeler için büyük bir fırsat.
Ülkemizde sağlıkta özel ve kamu sektöründeki tüm imkanları gözden geçirip, arada sağlıklı ve sağlam bir işbirliği köprüsü kurularak bu alandaki muazzam fırsatların değerlendirilmesi, her açıdan büyük bir öneme sahiptir.
Bireysel, toplumsal ve sektörel açıdan büyük bir ferahlamaya vesile olacak olan Sağlık Turizmi Potansiyelimiz ülkemiz ekonomisi için de tartışmasız önemli bir gelir kaynağı olarak yerine oturabilir.
Bunun için öncelikle kamu ve özel sektör sağlık temsilcilerinin çok kere bir araya gelmesi, çalıştaylar yapılması, sonuçlar çıkarılması, bu sonuçların somutlaştırılması, somutlaşan maddelerin kurumsal etikete büründürülmesi , işleyen bir sistem haline dönüştürülmesi gerekiyor.
Bu konuda algoritmayı hızlı, etkin ve netice alacak şekilde belirlemeliyiz.


Tüm Yazıları

2020.03.21 - 24 Saat Esasında Hizmet Üreten Sağlık Mensupları ve TCK'daki Taksir Kavramı
2020.03.14 - Sağlık Hizmet Sunumunda İdarenin Kusursuz Sorumluluğu
2019.11.15 - 'Informed Consent' Teriminin Türkçe Karşılığı Ne Olmalıdır?
2019.11.14 - Tababet Mesleği Özelinde Hatalı Faaliyet ve Komplikasyon