Neonatal Yaşam Desteği 2020 Değişiklikleri
Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da her yıl 4 milyondan fazla doğum gerçekleşiyor. Bu yeni doğan her 10 bebekten 1'i, normal nefes alıp vermek için yardıma ihtiyaç duymaktadır. 

Önemli Sorunların ve Önemli Değişikliklerin Özeti

 • Yenidoğan resüsitasyonu, bireysel ve ekip olarak eğitim almış sağlayıcılar tarafından öngörü ve hazırlık gerektirir.
 • Yeni doğan bebeklerin çoğu, hemen kordon klemplenmesine veya resüsitasyona ihtiyaç duymaz ve doğumdan sonra anneleriyle cilt teması sırasında değerlendirilebilir ve izlenebilir.
 • Hipoterminin önlenmesi yenidoğan resüsitasyonu için önemli bir odak noktasıdır. Sağlıklı bebeklerde ciltten cilde bakımın önemi, ebeveyn bağını, emzirmeyi ve normotermiyi sağlamaktır.
 • Yeni doğan bebeklerde akciğerlerin şişirilmesi ve havalandırılması önceliklidir 
 • Kalp hızında artış, etkili ventilasyonun ve resüsitatif müdahalelere yanıtın en önemli göstergesidir.
 • Pulse oksimetre, oksijen tedavisine rehberlik etmek ve oksijen satürasyonu hedeflerini karşılamak için kullanılır.
 • Mekonyum lekeli amniyotik sıvı ile doğan hem sağlıklı hem de sağlıklı olmayan bebekler için rutin endotrakeal aspirasyon önerilmez. Endotrakeal aspirasyon, yalnızca pozitif basınçlı ventilasyon (PPV) sağlandıktan sonra hava yolu tıkanıklığından şüpheleniliyorsa endikedir.
 • Tercihen endotrakeal entübasyonu içeren uygun ventilasyon düzeltici adımlardan sonra ventilasyona zayıf bir kalp hızı yanıtı varsa göğüs kompresyonu uygulanır.
 • Göğüs kompresyonlarına ve ilaçlara verilen kalp atış hızı tepkisi elektrokardiyografik olarak izlenmelidir.
 • Yeni doğan bebeklerde damar yolu açılması gerektiğinde umbilikal venöz yol tercih edilir. IV erişimi mümkün olmadığında, kemik içi yol düşünülebilir.
 • Göğüs kompresyonlarına yanıt zayıfsa, epinefrin, tercihen intravasküler yolla uygulanması önerilir. 
 • Epinefrine yanıt vermeyen ve kan kaybıyla uyumlu bir muayenesi olan yenidoğanlara hacim genişletme gerekebilir.


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.


Okuyucu Yorumları