KOVID-19 Hastalarında ECMO Kullanımı
Ekstrakorporal membran oksijenizasyonu (ECMO) hayatı tehdit eden akciğer yetmezliği durumunda, bu organın görevini üstlenen bir makinedir. Amaç büyük bir damardan kanülasyon aracılığı ile kanı makineye alıp, oksijenizasyonunu sağlayıp yine büyük bir damar yolu aracılığı ile kanı tekrar hastaya vermektir. Aslında mantığı koroner bypass ameliyatlarında yapılan işlem ile aynıdır. ECMO ile ilgili unutulmaması gereken nokta, hastanın hayatını kurtardığı fakat hastalığını iyileştirmediğidir.

ECMO’nun akciğerleri dinlenmeye alan çalışma mekanizmasını ventilatör sistemi ile karşılaştıracak olursak akciğerlere çok daha az zarar verdiğini görmüş oluruz. H1N1 salgınının neden olduğu ARDS tablosunda dirençli hipoksemi gelişen hastalarda, ventilatör tedavisinin başarısız olduğu durumlarda ECMO sağ kalım oranlarını %80’lere kadar yükseltmiştir. CESAR çalışmasındaki bu oranlar, ECMO’yu bir tedavi alternatifi olarak tekrar popüler hale getirmiştir.  ECMO’nun yararı kan gazı anormalliklerini düzeltmesi ve ventilatör kaynaklı akciğer hasarını önlemesidir.

Son birkaç hafta içinde, Türkiye’de Kovid-19 vakalarının sayısı katlanarak artmıştır ve 11 Mart'tan bu yana günde ortalama % 30 artarak bugün 2500'den fazla vakaya ulaşılmıştır. Olası ventilatör yetersizliği ve artan vaka sayısı ile, kritik hastaların hayatta kalmasını sağlamak için ECMO'ya artan bir ihtiyaç olması sadece bir an meselesidir.

ECMO, kana oksijen desteği veren ve kandan karbondioksiti uzaklaştıran özel bir yaşam desteği şeklidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Kovid-19 kaynaklı şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonunun klinik yönetimi için rehber dokümanı, diğer tüm akciğer koruyucu ventilasyon stratejileri başarısız olduğunda akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) hastaları için ECMO kullanılmasını önermektedir.

ECMO makinelerinin Çin, Güney Kore ve Japonya gibi birçok ülkede başarılı olduğu kanıtlanmıştır. ECMO kullanma kararı hala hastanın durumu ve hayatta kalma olasılığı dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlıdır ve yaşam desteği gerektiren tüm hastalar tedavi için uygun olmayabilir. Mevcut kanıtların sayısı hala çok fazla olmamakla birlikte, yaşam desteğiyle hayatta kalabilecek kritik vakalarda ki artış muhtemelen daha fazla doktoru ECMO kullanmaya itecektir.

ECMO'ya olan ihtiyacın mevcut kaynakları aşması durumunda, bu eksikliği hafifletmek, ventilatör eksikliğinden çok daha zor olacaktır. ECMO programları, ekipman yetersizliğine ve tüm makineleri sadece Kovid-19 hastalarına ayıramadığına ek olarak, ekipmanı çalıştırabilen ve 24 saat boyunca çağrılabilen yüksek eğitimli profesyonellerden oluşan bir ekip gerektirir.


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.


Okuyucu Yorumları