SUT dan Ağzı Yananlar Yargı Yoluna Üfleyerek Başvuruyor
Sağlık sektörüyle uzaktan yakından ilgisi olan herkes SUT’u bilir ama biz bilmeyenler için yine de kısaca izah etmekte fayda buluyoruz. SUT yani tam adı Sağlık Uygulama Tebliği; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından hizmet sunucularının (Hastane, tıp merkezi, eczane, medikal şirketleri vd.) uyması gerek usul ve esasları düzenlemiş olduğu tebliğdir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı söz konusu tebliği her yıl belli değişiklikler yaparak bunu günceller ve ocak ayı başında resmi gazetede yayınlayarak hizmet sunucuların o yıl bu tebliğe uymalarını ister.

Söz konusu bu tebliğe göre de yine her yıl Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile özel hizmet sunucuları arasında imzalanan sözleşmeler güncellenerek yeniden imzalanır veya zeyilnamelerle mevcut sözleşmelere ekler yapılarak güncellemeler yapılır.

Söz konusu tebliğ ile taraflar arasında imzalanan Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi bu iki taraf arasındaki hukuki ilişkinin temelini oluşturmaktadır. Dolayısıyla her iki taraf arasında meydana gelecek ihtilaflarda söz konusu tebliğ ve sözleşme büyük önem arz etmektedir. 

Sosyal Güvenlik Kurumu devlet kurumu olmanın vermiş olduğu gücü de kullanarak tebliğ ve sözleşmeleri tek başına düzenleyip, bu tebliğe göre hazırlamış olduğu sözleşmeleri özel hizmet sunucularına ibraz ederek imzalamasını talep etmekte, özel hizmet sunucuları da tek taraflı hazırlanan bu sözleşmeleri imzalamak zorunda kalmaktadırlar.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından düzenlenen tebliğ ve sözleşmeler her ne kadar kurumun hukukçuları tarafından düzenlenmiş olsa da uygulamada çıkan anlaşmazlıklarda genelde özel hizmet sunucuların muhatap olduğu kişiler kurumun yeteri kadar hukuk bilgisi olmayan memurları veya yeteri araştırma ve incelemeyi yapamayan müfettişlerdir. 

Gerek tebliğ gerek sözleşmelerin tek taraflı hazırlanmış olması ve gerekse uygulama esnasında tebliği uygulayan memurların ve müfettişlerin hukuki bilgisinin yeterli olmaması sebebiyle hizmet sunucuları çoğu zaman bu kişilerin sözleşmeyi, tebliği yanlış yorumlaması ve eksik inceleme yapması nedeniyle büyük mağduriyetler yaşamaktadırlar. 

Bu mağduriyetlerin başında da; hizmet sunucuları tarafından verilen hizmet bedelinin kendilerine ödenmemesi, kuruma kestikleri faturalardaki hak edişlerde yapılan haksız kesintiler, yersiz ödeme altında fatura nedeniyle ödenen paraların yüksek faiziyle birlikte geri alınması, haksız kesilen fahiş cezalar, uyarılar ve sözleşme fesihleri yer almaktadır. 

Son yıllarda başta Sosyal Güvenlik Kurumunun ödediği ücretlerin çok düşük olması gerek dünya genelinde ekonomide yaşanan dalgalanmalar gerek hizmet sunucuların vermiş oldukları hizmetlerin bedellerini gerektiği kadarını alamamaları, artan maliyetler ve ödemelerin üç ay geriden gelmesi nedeniyle birçok hizmet sunucusu maddi zorluğa düştüğü için işyerini kapatmak zorunda kalmış veya SGK ile olan sözleşmesini fesih ederek SGK’lı hastalara hizmet vermemeye başlamıştır. Bu durumda başta Sosyal Güvenlik Kurumunun hastaları olan vatandaşlar olmak üzere, özel sağlık hizmet sunucularının, işçilerin, sağlıkçıların, işletmelerin mağdur olmasına neden olmaktadır.

Kısaca Sosyal Güvenlik Kurumu’nun SUT’u hizmet sunucularının ağzını yakmıştır. Ağzı yanan hizmet sunucuları ağzı yandıkları için haklarını ararken bile SUT’u üfler vaziyete gelmiş bulunmaktadırlar.

Oysaki Siz özel sağlık hizmet sunucularının; kurumunun haksız olarak yapmış olduğu tüm işlemlere karşı yargı yoluna başvurma ve varsa bir haksız işlem öncelikle ihtiyati tedbir yoluyla durdurma ve devamında ise mahkeme kararıyla iptal etme hakkınız bulunmaktadır.

Yukarıda izah ettiğimiz üzere genelde yapılan haksız işlemlerin temelinde yeterli hukuki bilgisi olmayan kurum çalışanlarının, tebliği ve sözleşmeyi yanlış yorumlaması ile detaylı inceleme ve araştırmaları yapmamasından kaynaklanmaktadır. 

Nitekim tarafımızca açılan yüzlerce davada alınan kararların çoğunda söz konusu haksız işlemler önce durdurulmuş devamında da bu gerekçelerle mahkeme kararıyla iptal edilmiştir.

Demem o ki ülkemizin tüm vatandaşlarına hizmet sağlayan özel hizmet sunucuları, SUT’un ağzınızı yaktığını düşünüyorsanız yargı yoluna başvurarak hakkınızda uygulanan haksız bir işlem varsa bunu iptal edebilirsiniz. Yargı yoluna başvurmak için SUT’u üflemenize gerek yok...


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.


Okuyucu Yorumları