Hastanelerde Afet ve Acil Durum Uygulamaları
AFETLERE HİÇ BİR ZAMAN TAM HAZIRLIKLI OLUNAMAZ

Yeni bir anlayış Afet ve Acil Durum Yönetim Birimi

Afet ve Acil Durum Yönetim Birimi olarak hastanelerimizde afet ya da kazalar oluşmadan önce tedbir alma anlayışına sahip olmalıyız. Önceliğimiz Risk Yönetimi, doğru bir risk yönetimi ile karşılaşacağımız afet ya da kazalara karşı hazır olabiliriz.

Afet in tanımı ise  Olağanüstü büyüklükte ve dış yardım gerektirecek şiddette oluşan ve ani gelişen tüm olaylara AFET diyoruz peki Acil Durum nedir? Yerleşim birimlerinin kurum ve kuruluşların iş yapma kapasitesini ciddi bir şekilde durdurma potansiyeli veya etkisi büyük olan fakat genellikle gündelik olaylardır.

Acil Durum Yönetimi: Afet ve acil durumlarda ona ilk müdahale edenler tarafından kontrol edilemeyecek kadar büyüktür ama dışarıdan yardım istemez yerel imkânlar yeterlidir. Sadece acil durum planları devreye alınır ve olası afete dönüşmesi durumu içinde gerekli ekipler bilgilendirilir ve hazırlıklı olmaları sağlanır.

Afet Yönetimi: Afet sonucu doğabilecek olayların önlenmesi veya zararlarının azaltılması amacıyla. Afetlere acil durumlara hazırlık ve onların olası zarar ve risklerin azaltılması ile birlikte afetler ve acil durumlardan sonra müdahale etme ve iyileştirme gibi çabaların tümünde yapılması gereken çalışmaların toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi gerekli mevzuat ve kurumsal yapılanmaların oluşturulması veya yeniden düzenlenmesi etkin ve verimli bir uygulamanın sağlanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla, kaynaklarının bu ortak amaç doğrultusunda yönetilmesidir.

Sağlık kuruluşları da deprem ve benzeri afetlerin oluşturduğu risklerin tehdidi altındadır. Bu nedenle sağlık tesislerinde afete hazırlık, zarar azaltma, müdahale ve iyileştirme çalışmalarını planlamak büyük önem taşır. Bunu geçekleştirebilmek için mevcut kaynaklarla ilgili planlama karar alma ve değerlendirme süreçlerini kapsayan, uluslar arası standartlarda Afet ve Acil Yardım Planına (HAP) ihtiyaç vardır. Bina ve tesislerin en az can ve mal kaybıyla atlatması ancak böyle bir planla mümkün olacaktır. Afet sonrası bile hızlı toparlanarak her kurumdan önce hizmet vermeye yükümlü oldukları için hastanelerimizi etkileyen afetler; iç dış ve karma afetler olarak 3 grup da değerlendirilebilir karma afetler hastaneler için baş edilmesi en zor durumlardan biridir Afet ve Acil yardım planları tüm bu durumları kapsayacak şekilde yapılmalı ve uygulanmalıdır.

Peki, hastanelerimiz bu duruma ne kadar hazır? Olası senaryolar üzerinde çalışma yapılmış mı? Hastane personelimiz afet ve hazırlıklarından haberdar mı? Ve en önemlisi ise ne kadar yaşayabilir ve uygulanabilir planlarımız var.

 • Yangın, 
 • Patlamalar,
 • KBRN Tehditleri 
 • Bomba Tehditleri 
 • Sel ve Su Baskınları
 • Kış şartlarında  External tahliyeleri 
 • Elektrik ve Su Kesilmeleri
 • Asansör arızaları
 • Personelin hastaneye gelememe durumları
 • Sanayi kazaları
 • Yerel imkânların bilinmemesi

Tüm bu afet tipleri ve olası durumlarda ilk hazır olması gereken kurumların başında gelir hastaneler. Peki afet ve acil durum yönetim birimi olarak görevimiz nedir?

DÜŞÜNÜLMEYENİ PLANLAMAK VE UYGULAMAKTIR

Afet ve Acil Durum Yönetim Birimi olarak ilk görevimiz afet ve acil duruma yönelik farkındalık oluşturmak ve bu konuda bilgili her zaman hazır hastane çalışan kitlesi oluşturmak ve hastane afet ve acil durum planlarımızı aynı bir çalışanımız gibi düşünerek her an göreve hazır tutmak gerekir. Bunla birlikte riskleri değerlendirip hızlı ve kalıcı önlemler alınmalıdır. Bilhassa hastanelerimizde yangın önlemlerini en üst seviyede tutmak gerekmektedir. Aktif ve Pasif önlemlerimiz mutlaka gözden geçirilmeli ve rutinde takip edilerek çalışır durumda olması sağlanmalıdır hastanelerimize en uygun yangın söndürme sistem ve cihazlarını almalıyız. Hastanelerimizi tehdit eden diğer önemli unsur ise Elektrik güvenliğidir. Bi an önce hastanelerimizde ahtapot sistemden kurtulmak gerekmektedir. Sistemin kaldıracağı yükden fazla yüklenilmemelidir. Özellikle bogucu parlayıcı ve patlayıcı kimyasalları mutlaka yönetmeliklere uygun alanda depolanmalıdır ve gerekli KBRN tedbirleri bulunmalıdır her kimyasal için MSDS kartları elde edilmelidir. Sağlık dağıtan hastanelerimizin sağlıklı çalışabilmesi için her personelin üzerine düşen görevi yerine getirmesi ve kendisi için, Ne kadar güvenli? sorusuna cevap aramalıdır.

SAĞLIK DAĞITAN KURUMLARIMIZIN SAĞLIKLI ÇALIŞMASI BİZİM ELİMİZDE

 Bir Hastane Yangınının Hikâyesi

Hastane laboratuarında elektrikler kesilir sistem jeneratörü arızaya geçer cihazlar UPS ile beslenir. Çalışanlar rutin işlerine devam etmektedir, malzeme ihtiyacı duyulur ve iki laboratuar çalışanı depoya gider ve ne tesadüf ki depo kimyasallarla dolu ve binanın bodrum katın da dır iki kafadar yedek ışık kaynağı olmadığından buldukları metal bir kap içerisine biraz pamuk ve alkol dökerek alevli aydınlatma yaparlar. Tesadüfen bölgeye gelen laboratuar sorumlusu böyle olmaz hemen söndürüp fener bulmalarını söyler. Nasıl söndüreceklerini bilemeyen kafadarlar ayağı ile yerdeki küçük kutunun üzerine basarak alevi boğarak söndürmek ister ayağı yanan çalışan hızla ayağını sallar ve sonra içindeki alkol dökülür ve yayılmaya başlar bu arada aldıkları alkol bidonu da hemen yanı başlarındadır. Paniğe kapılan iki çalışan ne yapacağını şaşırmış durumdadır. Akıllarına yangın söndürme tüpü gelir ve aramaya başlarlar çünkü daha önce yerini hiç bilmiyorlardır ve alev yayılmaya devam eder daha çok paniğe kapılarak bağırmaya başlarlar sesleri duyan çalışanlar koşarak aşağı inerler ki depo alev almıştır. Daha önce yangın eğitimi almış personel yangın tüpünü bulur ve aleve müdahale etmek ister ama ne yazık kı kontrolleri yapılmadığı için cihaz çalışmaz durumdadır, hemen yangın söndürme dolabını bulur ve hortumu yangın yerine kadar getirir ama eski ve bakımsız kalan yönetmeliklere uygun olmayan keten hortum artık çürümüştür ve su verildiği anda yırtılarak işlevsiz hale gelmiştir bu arada itfaiyeyi personelden biri aramıştır ve bu kargaşa içinde yangın hızla genişlemiş bütün depoya sirayet etmiştir. İtfaiye olay yerine gelir ve personeli tahliye ederken yangına müdahale eder. Daha önce planlanmayan tahliye çalışmalarında bir çok personel yukarı katlarda mahsur kalır ve duman dan etkilenir. Büyük çapta maddi hasar oluşur ve gerekli resmi işlemler başlatılır.

Unutulmamalıdır ki; Küçük Önlemler Büyük Hayat Kurtarır ve Engellemek Söndürmek den daha Kolay ve Ucuz bir Yöntemdir


Son Yazıları

18.01.2021 - Hastanelerde Afet ve Acil Durum Uygulamaları

İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.


Okuyucu Yorumları