Kırmızı Pancar Suyu, Performans ve Sağlık
Evet, o bildiğimiz kırımızı pancar suyu... Yeşil yapraklı ve yumru köklü sebzeler, nitratın ana kaynağıdır. Çok yüksek nitrat konsantrasyonuna sahip sebzeler (250 mg/100 g) ıspanak, roka, tere, marul, kereviz, turp, İsviçre pazısı, chervill ve kırmızı pancardır (Santamaria, 2006). Yakın zamanda nitrat içeren ürünler içerisinde, doğal bir ürün olarak sıklıkla pancar suyu kullanılmıştır (Jones, 2016). Ergojenik olarak diyetle alınan nitrat takviyesi bazı performans parametrelerini (Vo2 maliyetinde azalma, güç çıktısında artma, yorgunlukta azalma) geliştirebilmekte, kas etkinliği ve oksijenasyon gibi fizyolojik yönleri güçlendirmek için yeni bir yaklaşımı temsil etmektedir. Kırmızı pancar suyu ile alınan nitratın etkinliği yaş, diyet, sağlık ve zindelik durumunu da içeren bir takım öznel faktörlere bağlı olabilmektedir; egzersiz yoğunluğu, süresi, uygulanan doz ve nitrat takviye süresi de etkili olmaktadır (Jones, 2016). Spor alanındaki performansı artırıcı akut etkilerinin yanı sıra sporcu olmayan popülasyonlarda (Çetin ve ark, 2008; Dolek ve Bosi, 2019) pancar suyunun da etkisinin olumlu olabileceğine dair çalışmalar da mevcuttur. Sedanter bireylerdeki bulgular pancar suyu şeklinde alınan diyet nitrat alımının genel sağlık üzerine pozitif etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Pancar suyu tüketiminin nitrit ile ilişkili nitrik oksit sinyalini arttırdığı, ayrıca hipoksik bölgelerde artmış periferik doku oksijenasyonu ve periferik arter hastalığı olan bireylerde artmış egzersiz toleransı ile sonuçlandığı görülmüştür (Kenjale ve ark., 2011). Bunun yanında tıbbi alanda yapılan çalışmalara bakıldığında, korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği (HFpEF) olan hastalar ve plasebo hastalar gurubu üzerine tek bir akut kırmızı pancar sutu dozundan (12.9-mmol) sonra, azalmış sistemik vasküler direnç ve aortik augmentasyon indeksinin plaseboya göre azaldığını, ancak egzersiz etkinliğinde (toplam çalışma / toplam oksijen tüketimi) herhangi bir artışın olmadığını gözlemlemişlerdir (Zamani ve ark., 2015). Pancar suyu takviyesinin hem sporcular (anaerboik egzersiz performansında artış) hem de sedanterler için (günlük iş performansında artış) yararlı olabileceği görülmektedir (Aydın ve ark., 2019). 

Aydın R, Akça F, Aras D, Baydan M. (2019).  Kırmızı Pancar Suyu Yoluyla Nitrat Tüketiminin Fizyolojik Performans ve Sağlık Üzerine Etkileri.  Spormetre Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(4), 14-17.

Santamaria, P. (2006). Nitrate in vegetables: toxicity, content, intake and EC regulation. J Sci Food Agric, 86(1), 10–7.

Jones, A.M. (2016). Dıetary Nıtrıc Oxıde Precursors And Exercıse Performance. Sports Science Exchange, 28 (156), 1-6.

Çetin, E., Dölek, B.E., Orhan, Ö. (2008). Gazi üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin ergojenik yardımcılar, doping ve sağlık hakkındaki bilgi ve alışkanlıklarının belirlenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(3), 129-132.

Dolek, B.E., Bosi, T.B. (2019). Examination of attitudes of sports science faculty students about energy drinks, sports drinks and ergogenic substances. Journal of Education and Learning, 8(5), 241-247.

Kenjale, A.A., Ham, K.L., Stabler T. (2011). Dietary nitrate supplementation enhances exercise performance in peripheral arterial disease. J Appl Physiol, 110, 1582–1591.

Zamani, P., Rawat, D., Shiva-Kumar, P. (2015). Effect of inorganic nitrate on exercise capacity in heart failure with preserved ejection fraction. Circulation, 131, 371-80.


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.


Okuyucu Yorumları