Sağlıkçıyız Biz
Dünyada kabul görmüş tanıma göre Sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam iyilik halidir. Bu tanımda bedenin ve ruhun iyilik hali sağlığın bilinen yönüdür.

Sağlıkçı ise, Sağlık işleriyle görevli kimse yada İnsanların dil, din, ırk ayırt etmeksizin güvenerek hayatlarını emanet ettiği kişilerdir .

Evet, sağlıkçılar dil, din, ırk ayırt etmezler ama sağlıkçıları bir sürü meslek grubuna bölerek, her iş yerinde, her hastanede farklı kategorilere ayırarak çalıştırıp özlük haklarını vermekten ve eşit işe eşit ücret vermekten imtina ederler.

Bu güne kadar dilekçe ile, yerel ve ulusal medya yolu ile yazılı, görsel, sosyal medyada birçok şekillerde dile getirdik. Ama yetkililerimiz hiç duymadı hep bir bahane öne sürdüler. Şimdide değerli dostum Ali Akdemir’in dizeleriyle yani şiir olarak gündeme getirelim dedik!

Kim bilir belki bu sefer duyarlar!…

SAĞLIKÇIYIZ BİZ

Anne şefkatiyle baktık hastaya
Usanmaz, yorulmaz sağlıkçıyız biz
Şifalı ellerle dokunduk hayata
Görülmez, bilinmez sağlıkçıyız biz.

Zaman durur nöbet başlar acilde
Sanma mahpushane görüş gününde
Hastası, sağlamı canı derdinde
İnlemez, dinlenmez sağlıkçıyız biz.

Yorgunluğu, sildik bizim lügatten
Bir nöbete gideriz diğer nöbetten
Enfeksiyon, mikrop, virüs, covitden
Korkmaz çalışırız sağlıkçıyız biz.

Baskı, küfür, dayak ödüldür! bize
Yıpranma hakkımız hayaldir bize
Ek gösterge falan seraptır bize
Ödenmez hakkımız sağlıkçıyız biz.

Üç bin altı yüz, bir havuç mu yoksa
İçi tuz dolu bir avuç mu yoksa
Koyun değil, tavşan değiliz oysa
Aslanız, kaplanız sağlıkçıyız biz. 

Aylarca evlada hasret çekerek
Tulumun içinde kan ter dökerek
Covidden en önde canlar vererek
Çekinmez ölürüz sağlıkçıyız biz. 

Geç geldi ambulans deyip döverler
Medyada skandal haber verirler
Hakimler savcılar salıverirler
Ağlamaz güleriz! sağlıkçıyız biz. 

Telafisi yoktur bizim hizmetin
Halk bilmezse Halik bilir kıymetin
Olmasak, değeri var mı servetin
Servetiz cevheriz sağlıkçıyız biz. 

Mobbing , baskı, tecrit şartlar çok ağır
Sendika kör olmuş, sendika sağır
Memura yüzde üç diyerek bağır
Sahipsiz köleyiz sağlıkçıyız biz. 

Yemeği, uykusu düzensiz kim var
Hayata dokunan bedelsiz kim var
En önde cephede silahsız kim var
Ölürüz şehidiz sağlıkçıyız biz.

Selam ve Saygılarımla...


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.


Okuyucu Yorumları