Hermafrodit Ayrı Şey Sapkınlık Ayrı Şey.!
Gerçekleri konuşmaktan korkar olduk. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın dedik. Aile kavramını hiç ettik. Öncelikle kişiliğimiz ile sonra kimliğimiz ile utanır hale getirildik. Pembe yalanlar, kurnaz, çapkın,torpil, dayın var mı?, mecbur,tercih, özgür,........ve daha bir çok olmaması gereken olan...

Doğal  olan cinsel kimlik ile tedaviye muhtaç cinsel yönelim kavramları  iç içe geçirilerek toplumlara dayatılıyor. Toplumlar algı yönetimleri ile denetim altına alınıyor.

Unutmak ve unutturmak bu çağın en büyük hastalığı. Sapkın kelimesi o kadar doğal bir hale getirildi ki artık  bu kelime ekmek gibi su gibi kabul görmüş  bir hale geldi. Tercihler, özgürlükler... Oyun kurucular oyunu çok iyi oynuyor ve insanlar adeta esir alınmış durumda. Kadını en çok ezenler kadın hakları ile ilgili en çok konuşanlar oldu

Kadına şiddet deyince hemen akla fiziksel şiddet geliyor. Ve sanki bu eğitim seviyesi düşük insanların  yada özellikle dini duyguları güçlü toplumların  başvurduğu bir yöntem miş gibi aktarılıyor ve algı operasyonları ile bu fikir toplumların her kesimine kabul ettiriliyor.

Kadın hakları üzerinden oluşturulan algı ile farklı olumsuzluklara kapı açılıyor. Cinsel kimliği konusacağınıza kadına şiddeti konuşun...

Şimdi bir kaç soru sormak isterim.

 1. Kadınları cinsel obje olarak en çok hangi kesim öne çıkarıyor?
 2. Filmlerin izlenmesi ,kliplerin öne çıkması...vb durumlar için kadınların cinsel obje olarak kullanılması hangi kesimlerin işi?
 3. En basit reklamkarda bile neden cinsel içerikli temalar ağır basıyor. Örneğin bir tuvalet kağıdı reklamı dahi neden kadın merkezli organize ediliyor?
 4. Cinsel içerikli gazete ve dergiler eğitim seviyesi düşük kesimler yada dini duyguları olan bireyler tarafından mı basılıyor?
 • .......?
 • .......?
 • .......? 

Bu konuya benzer bir konuda cinsel yönelim ve cinsel kimlik gibi kavramlar üzerinden de denetim altına alınmak istenen bir bireyler yığını.!

İnsanlar fikir beyanında bulunabilir burada bir skıntı yok. Ancak.! Sunulan fikrin doğruluğu yada yanlışlığı tartışılamıyorsa burada sıkıntı var demektir.

CİNSİYET

Erkeklik ve kadınlığın tüm bileşenlerin birbiriyle uyumunun göstergeleri “cinsiyet” ile ifade edilir.

Genler, kromozomlar, üremeye yardımcı bileşenler ve genital uzuvlar ise biyolojik cinsiyetimizi belirlemeye yarayan özelliklerdir .

CİNSEL KİMLİK

Cinsel kimlik ise bireyin kadın ya da erkeklik durumunu ile yaptığı özdeşim sonucu algısına dayanan öznel bir yapılanmadır. Bu yapılanmanın yansımalarını psiko-sosyal, davranışsal ve bilişsel alanlarda görebiliriz. Her kültürde, toplumun yapısın bağlı olarak gelişmiş erkek ve kadına yönelik davranış kalıpları mevcuttur. Belli başlı bazı yeteneklerin, ilgi alanlarının, bir durum karşısında alınan tavırların ya da verilen tepkilerin toplum ve kültürler tarafından belirli cinsiyetlere atfedilmesi, cins rolü kapsamına girer . Bireyin hangi eşten cinsel uyaran algıladığı ve buna olan yanıtı cinsel yönelimini belirler. 

HERMAFRODİT

Çift cinsiyetlilik, yani kişinin bir vücutta hem erkek hem kadın organını taşıması “hermafrodit” olarak adlandırılır .

Bu durum ile cinsel kimlik bozukluğu arasındaki ayrım iyi yapılmalı ve bu durum ile  hemhal olan bireylere gerekli destek ve sağlık kuruluşlarınca hemde gerekli eğitim desteğini almış aileleri tarafından sunulmalıdır.

CİNSEL KİMLİK BOZUKLUĞU

(CKB) bireyin karşı cinsten olmayı çok istemesi ve/veya karşı cins davranışları sergilemesi ile karakterize bir durumdur.  Kişinin erkek ya da kadın olduğunu içsel olarak hissettiği ruhsal durumdur, yani kişinin kendisi dişi yada erkek olarak tanımlamasıdır. 

KABUL ETTİRİLME ÇALIŞILAN TENİ KİMLİK TİPLERİ

 • Biri sadece karşı cinsten birine cinsel anlamda yakınlık duyuyor ise heteroseksüel,
 • Yalnızca kendi ile aynı cinste birine yakınlık duyuyor ise (homoseksüel) Trans yada Lez.
 • Hem kendi cinsinden olan birine hem de karşı cinsten birine yakınlık duyuyor ise biseksüel olarak adlandırılmaktadır.
 • Travesti, olarak adlandırılan bireyler, karşı cins formunda yaşamaktan haz alan bireyler iken, transseksüel bireyler ise, yalnızca karşı cins formuna girmek değil, cinsiyet değiştirmek de isteyen ve bu doğrultuda hareket eden bireylerdir.
 • Eşcinsellik litaretürde, yaygın olarak, kadın için bahsedilecekse “lezbiyen”, erkek için bahsedilecekse “gey” terimi ile kullanılmaktadır. 

Kişinin cinsel yönelimini, biseksüel, homoseksüel ya da heteroseksüel terimlerinden herhangi biri ile tanımlaması ise cinsel kimliğini gösterir .

ÖNEMLİ.! 

Davranışsal olgunluğun oturması için; kişinin cinsel kimlik gelişimini de tamamlaması gerekir. Cinsel kimlik gelişiminde anne baba tutumlarının, ödİpal dönem yaşantıları, dinsel inanç, hukuk sistemi gibi sosyo-kültürel etkenlerin, kişinin bilişsel süreçlerinin ve biyolojik etmenlerin rol oynadığı düşünülmektedir.

Çocuklar, cinsel kimliğin gelişiminde anne ve babanın yanı sıra, çevresindeki, abla, teyze, hala, ağabey, dayı, amca gibi örneklerden de etkilenir. Çocuk, aynı cinsten arkadaşlarının olumlu veya olumsuz özellikleri benimseyip ve kendi cinsel kimliğini arkadaşlarınınkiyle karşılaştırabilir. Sürekli kadın rol modelleriyle büyüyen bir erkek çocuğun, hareketlerinin daha feminen olması çok şaşırtıcı değildir, veya erkek rol modelleriyle büyüyen bir kız çocuğun erkek davranışlarını sergilemesi de şaşırtıcı değildir, çünkü çocuğun öğrendiği budur.

 Oyun Kurucular ve Asıl Hedefleri .! 

Son yıllarda benzer şekilde çocuklarda CKB’nin psikiyatrik bir hastalık olmadığı tartışmaları başlanmıştır. Psikiyatrik tanı sınıflandırma sistemlerinden çıkartılması gerekliliği savunulmaktadır.

 CKB’nin psikiyatrik bir hastalık olmadığını savunanların şu nedenleri göstermektedir: 

 • CKB cinsel davranışın normal bir çeşitlenmesidir.
 • CKB tanısı konan çocuklar bu durumları ile ilgili herhangi sıkıntı yaşamamaktalar ve bu durum herhangi bir işlev kay bına neden olmamaktadır. Eğer bir sıkıntı ya da işlev kaybı yaşanıyorsa bunun sebebi durumun kendisinden değil sosyal olarak kabul edilmemesinden ötürüdür.
 • Çocukluktaki CKB tanısı yetişkinlik dönemindeki homoseksüel cinsel yönelimin bir yordayıcısı olduğuna göre ve homoseksüalite psikiyatrik bir bozukluk olarak kabul edilmediğine göre bu tanının tanı sınıflandırma sistemlerinde yer alması sadece homoseksüalitenin psikiyatrik bir bozukluk olduğuna vurgu yapmak içindir.

Psikiyatrik belirtiler ile bozukluk arasındaki birleşme noktasını belirlemek çoğunlukla karmaşık ve güçtür. Örneğin kişilik özellikleri ile kişilik bozuklukları arasındaki birleşme noktasını gibi. Karşı cinsiyet davranışı gösteren çocuklarla belirgin cinsel kimlik sorunu yaşayan çocuklar arasındaki benzer noktaların olması durumu da tartışmaya neden olmaktadır.

Bir psikiyatrik bozukluğun hoşnutsuzluk ve işlev kaybı yaratıp yaratmadığının belirlenmesi de karışık ve güç bir durumdur. CKB olan bireylerde hoşnutsuzluk ve işlev kaybının rahatsızlığın doğasından kaynaklanmadığı sosyal ve çevresel faktörlerden ileri geldiği düşünülmektedir. Karşı cinsiyet davranışının sosyal çevre tarafından kabul görmesinin ya da etiketlenmesinin ortadan kaldırılmasının sıkıntıyı yok edeceği savunulmaktadırlar. 

Yukarıdaki açıklamayı ve kabul sürecini öne sürenler öncelikle cinsel kimlik bozukluğunun acil tedavi edilmesi gereken bir durum olduğunu kabul etselerdi  sonrasında destek amaçlı kabul süreci vurgusu yapsalardı samimiyetlerine bir nebzede olsa inanmış olacaktık. Fakat şu açık ve net olarak bilinmeliki ABD'deki sağlık kongresi üyelerince ortaya atılan bu açıklamaların temel amacı toplumsal çözülmeyi hızlandırmaktadır. 

Açık ve net bir şekilde vurgulamak gerekir; CKB bir rahatsızlıktır. Cinsel yönelim denilen seyin fikirsel özgürlük olarak anlatılması toplumsal çöküntüye sebep olacağı unutulmamalıdır.! 

Son yıllarda klinik olarak tercih edilen ve öne çıkan yöntemler arasında; çocukluk dönemindeki müdahalenin tedavi edici olduğunu, uyumu sağlamak amacı ile oyun terapisi, bireysel ya da aile terapilerinin uygulanması gerekmektedir.

DİKKAT!! 

Birde çok tehlikeli bir yaklaşım olarak;

CKB’nin etkin bir tedavisi olmadığını düşünenler tarafından bir müdahale yapılmadan çocukların izlenmesi gerektiği, çocukluk döneminde karşı cinsiyet davranışı göstermenin doğal bir cinsel gelişim özelliği olduğunu okul öncesi ve okul çağında desteklenmesi gerektiğini düşünenler vardır.

Anne-Babalar Dikkat! Bilinçsiz Korku ve Destek, Kaş Yapacağım Derken Göz Çıkarmaktır. 

Cinsiyetler, aralarında katı ayırımlar olan unsurlar değillerdir. Bir çocuk, herhangi bir eğilimi olmadığı halde bir kız çocuğunun eşyasına yatkınlık gösterebilir, ya da bir kız çocuğu da aynı şekilde bir yönelim gösterebilir. Ebeveynlerin bu bağlamda ciddi tepkiler vermesi, çocuklar açısından baskı oluşturan ve rahatsızlık veren durumlardır. Bunlar olumsuz tepkileri de beraberinde getirmektelerdir. Ancak çocuklarda aşağıdaki belirtiler uzun bir sure boyunca devam ediyorsa, bir psikoloğa danışmakta fayda olabilir;

 • Diğer cinsiyette olma isteğini veya ısrarını yineleyici bir biçimde dile getirme.
 • Erkek çocukların kadınsı; kız çocuklarında erkeksi giysiler giyme konusunda ısrar etmesi.
 • Oyunlarda sürekli olarak karşı cinsin rollerini oynamayı tercih etme (Jean giyme, Erkek Fatma gibi davranma veya sürekli olarak diğer cinsiyette olma fantezileri kurma.
 • Karşı cinsin oyunlarına ve eğlencelerine katılma konusunda yoğun bir istek duyma.
 • Özellikle karşı cinsten oyun arkadaşları seçme.


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.


Okuyucu Yorumları