Sağlıkçılar, Toplu Sözleşmeden Ne Bekliyor?
Bir toplu sözleşme dönemi daha geldi çattı!!!

2022 ve 2023 yıllarını kapsayacak olan 6.Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 02-31 Ağustos tarihleri arasında yapılmaya başlanacak.

Memurlar, özellikle de sağlık çalışanları, haklarının iyileştirilmesi açısından bu toplu sözleşmeden çok şey bekliyor. Çünkü 2020 yılının mart ayında başlayan pandemi süreci, biz sağlıkçılardan maddi ve manevi olarak çok şey aldı götürdü.

Bitmek tükenmek bilmeyen nöbetler, çok ağır şartlarda ki çalışma koşulları, hasta olma riski/stresi, ailesinden, çocuklarından ayrı kalma korkusu, darp edilme, öldürülme korkusu gibi birçok korkuyla yüz yüze geldiler ve bu dönemde bile mali ve özlük hakları açısından hiçbir kazanım elde edemediler.  

İnsanoğlunun yaradılışı umut etmek üzerine! Hep umut ederiz yarınımız, bugünümüzden daha iyi olsun diye. İşte bu toplu sözleşmede de yine umut ediyoruz belki birkaç kazanım elde eder, daha iyi şartlarda çalışır, daha müreffeh bir hayatımız olur diye!

Umut ettiklerimiz ve talep ettiklerimiz. Devletimizin büyüklüğüne kıyasla aslında çok fazla bir yük getirmiyor.

 • Başta çalışma barışının sağlanması olmak üzere,
 • Atamalarda liyakatin öne çıkarılmasını,
 • Düzenli olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılmasını,
 • Baskı ve mobbingin önlenmesini,
 • İş yükü ve yoğunluğun önlenmesi için yeterli sayıda personel istihdam edilmesini,
 • İşyeri ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini,
 • Sağlıkta şiddetin önlenmesini,
 • Yüksek enflasyon nedeniyle maaş kayıplarının telafi edilmesini,
 • Sağlık çalışanlarının vergi yükünden kurtarılmasını,
 • Ücret adaletsizliğinin giderilmesini,
 • Özlük ve mali hakların günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesini,
 • Emeklilerde olduğu gibi Sağlıkçılara da dini bayramlarda en az 1.500 lira ikramiye verilmesini,
 • Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllar önce söz verdiği üzere 3600 ek göstergelerimizin verilmesini,
 • Döner sermaye ek ödemelerimizin emekliliğe yansıtılmasını,
 • Döner sermaye katsayısının artırılmasını,
 • Dağıtılabilir döner sermaye tutarının artırılmasını,
 • Vergi adaletsizliğine son verilmesini,
 • Sağlık çalışanlarına kreş imkânı olmasını, kreş sağlanamaması halinde 1.000 TL’ye kadar kreş yardımı yapılmasını,
 • Enflasyon farkının aylık olarak verilmesini,
 • 2021 ikinci 6 ayı için %25 zam ve seyyanen 1.500 TL, 2022 ve 2023 yılları için sağlıkçıları enflasyona ezdirmeyecek zam oranı ile birlikte 1.000 TL seyyanen zam yapılmasını istiyoruz.

Hizmetlisinden, Hemşiresinden, Pratisyen Hekimine, Profesörüne kadar Sağlık çalışanlarımız ülkesini seven ve halden anlayan insanlardır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartları da göz önünde bulundurarak çok fazla bir şey istemiyoruz aslında.

Sadece hak ettiğimiz değeri görmeyi, hak ettiğimiz refah düzeyinde ve insani şartlarda yaşamayı istiyoruz.

Selam ve Saygılarımla…


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.


Okuyucu Yorumları