• Ertunç MEGA
    Sağlık Hukuku

Ertunç Mega, 1969 yılında Üsküdar’da doğmuştur. İlköğretimini Üsküdar Bağlarbaşı İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini Kadıköy Anadolu Lisesinde tamamlamıştır. Kadın hastalıkları doğum uzmanı, özel hukuk uzmanı, sağlık hukuku uzmanı ve sağlık yönetimi uzmanı unvanlarını haizdir.
Cezaevi tabibi, kadın hastalıkları doğum uzmanı, iş yeri tabibi, özel hastane baştabibi, sağlık dışı işletme kurucu ve yöneticiliği, sağlık işletmesi kurucu ve yöneticiliği görevlerinde bulunmuştur.
Hâlen, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi baştabip yardımcılığı, İstanbul Bölge Adliyeleri çoklu alan bilirkişiliği, Boğaziçi Tıp Dergisi yabancı dil editörlüğü ve sağlık alanına yönelik yayım yapan bir elektronik gazetenin yazarlığı görevlerini yürütmektedir.
İç kalite tetkikçiliği yetkinliği, kalite yönetim sistemi yetkinliği, ölüm ve bedensel zararlar tazminat aktüerya yetkinliği, videolaporoskopik cerrahi yetkinliği ve motosiklet güvenli sürüş yetkinliğine yönelik belgeleri yurt içi akredite kuruluş ve örgütlerce onanmıştır.
Kolposkopi yetkinliği, rekonstrüktif jinekolojik cerrahi yetkinliği ve ürojinekolojik cerrahi yetkinliği belgeleri yurt dışı akredite örgütlerce onanmıştır.
Aynı zamanda yüksek lisans tez konusunun başlığı da olan, Jinekolojik Cerrahi Faaliyet Kaynaklı Taksirle Öldürme Suçu yayımlanan tek kitabıdır.
Dünya Sağlık Örgütü Kalıtsal Kan Hastalıkları Hemoglobin Bozuklukları Kontrol Programı Uygulama Kılavuzu, tercüme katkısında bulunduğu tek kitabıdır.
Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları Sonrasında Oluşan Çoğul Gebeliklerde Fetal Redüksiyonun Hukuka Uygunluğu, Türkiye'de Sağlık Raporları Mevzuatına Dair Sorunlar ve Çözüm Önerileri: Eğitim Hakkı Açısından İlk Tespitler ve Hasta Haklarının Felsefi Temelleri, yazdığı kitap bölümleridir.
Bir adet tıpta uzmanlık tezi danışmalığı görevini yürütmüştür.
İki ayrı üniversitede, üç dönem, lisans ve lisansüstü ders programı yürütmüştür.
Ulusal ve uluslararası kongrelerde disipliner ve transdisipliner alanlarda tebliğleri ve konuşmaları bulunmaktadır. Yurt içi süreli yayınlarda yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmakla birlikte, an itibarı ile yurt dışında yayınlanmış makalesi bulunmamaktadır.
Biri Özel Diğeri Devlete Ait İki İlkokulun Öğrencilerinde Büyüme Gelişme Durumunun Karşılaştırılması; II. Trimester Ultrasonografik Plasental Hacim Ölçümlerinin İntrauterin Gelişme Geriliğinin Saptanmasındaki Önemi; Jinekolojik Cerrahi Faaliyetlerde Taksirle Öldürme Suçu; Sağlıkta Dönüşümden Sonra Sağlık Çalışanı Haklarına Yönelik Uygulamalar, lisansüstü eğitiminde tamamladığı tezlerdir.
Hâlen, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Hukuku Doktora Programı’na devam etmekte olup, tez konusu Bedendışı Embriyo Saklama Sözleşmeleri’dir.
Ertunç Mega, evli bir çocuk babasıdır.


Tüm Yazıları

12.01.2024 - Sağlık Çalışanlarının Hukuken Korunması Sempozyumu Özeti
13.03.2022 - Sağlık Çalışanları Hukuken Korunacak mı?
14.04.2020 - Uluslararası Af Örgütü Raporu ve Türkiye'nin Pandemi Yönetimi
09.04.2020 - Covid-19 Pandemisine Yönelik SUT Değişikliği: Özel Sağlık Kuruluşları ve Ücretlendirme
08.04.2020 - İdarenin Pandemilere Yönelik Düzenleyici İşlemleri
04.04.2020 - Meslek Kazası ve İş Hastalığı: Covid-19
03.04.2020 - Covid-19 Hastalarının Tedavisinde Yetki Unsuru
02.04.2020 - Covid-19: Meslek Hastalığı İş Kazası İkilemi
01.04.2020 - İlk Kanaat: Kovid-19 Hastalarının Özel Hastane Acil Başvurularının Ücretlendirilmesi Hakkında
31.03.2020 - Kovid-19 Hastalarının Özel Hastane Acil Başvurularının Ücretlendirilmesi Hakkında
21.03.2020 - 24 Saat Esasında Hizmet Üreten Sağlık Mensupları ve TCK'daki Taksir Kavramı
14.03.2020 - Sağlık Hizmet Sunumunda İdarenin Kusursuz Sorumluluğu
15.11.2019 - 'Informed Consent' Teriminin Türkçe Karşılığı Ne Olmalıdır?
14.11.2019 - Tababet Mesleği Özelinde Hatalı Faaliyet ve Komplikasyon