Negawatt Enerji ile Başarabiliriz
Enerji ihtiyacı dünya kurulduğu günden beri insanlığın önünde duran en temel konu.

Sanayi devrimi ile başlayan müthiş gelişmelerle beraber, insanlık bir yandan daha rahat bir hayatın peşine düşerken, diğer yandan içinde yaşadığı dünyaya ve atmosfere verdiği zararın bilincine yeni yeni varıyor.

Ekonomide, sanayide ve teknolojide gelinen seviye ve üretim miktarı ile artık geri dönüş yok. Bu ilerlemeleri sürdürülebilir kılmanın yolu, temel güç olan enerjinin azaltılmasından, kısıtlanmasından, daha az üretim yapmaktan, daha az çalışmaktan geçmiyor elbette. 

En akıllıca olan, aynı ve hatta daha fazla faaliyeti daha az enerji kullanarak, dünyayı daha az kirleterek, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre kurarak yeni bir yola girmek.

Bu yeni yolun işaret tabelalarından biri NEGAWATT!

Belki de ilk kez okuyorsunuz bu ismi. Böyle bir enerji çeşidi mi varmış dediğinizi duyar gibiyim.

Küresel ısınmaya en çok sebep olan sera gazı emisyonlarının da etkin bir ilacı olan bu NEGAWATT nedir?

Literatüre, enerji verimliliği kullanılarak tasarruf edilen elektrik gücünün watt cinsinden ifadesi olarak geçmiş.

Amerika’da Rocy Mountain Enstitüsü var. Burada çalışan fizikçi ve çevreci Amory Lovins, 1989 yılında bir raporda “ megawatt “ yerine yanlışlıkla “NEGAWATT“ ismini görünce, bunu bir farkındalık oluşturmak için fırsat bilmiş. Böylece harcanan değil, (verimlilik uygulamaları sayesinde) harcanmayan elektrik miktarına bu isim konmuş.

Örneğin 100 wattlık bir ampulü ele alalım. Bu ampulün veriminin aynısını hatta belki de daha fazlasını verebilecek 30 wattlık bir ampül ürettiğiniz anda, 70 NEGAWATT enerji kazanılmış olur. 

Kompakt floresan ampül normal ampüle göre üçte iki daha az enerji kullanır ve dayanıklılık süresi 6-10 kattır.

LED lamba, akkor lambanın ihtiyaç duyduğu enerjinin sadece % 10 kadarını kullanır.

Yapılan çalışmalar küresel ısınma ve iklim değişikliği ile ilgili problemlerin sadece enerji verimliliği uygulamalarıyla bile çok büyük oranda azaltılabileceğini gösteriyor.

Bazı Avrupa ülkeleri şirketlerin ürettiği NEGAWATT enerji miktarına göre şirketlere teşvikler sağlıyor. Böylelikle şirketler, enerji için harcadıkları bütçelerini, mevcut verimliliklerini geri düşürmeden düzenleyip, farklı alanlara yatırımlar yaparak daha fazla para kazanabiliyorlar.

Evinizde kullandığınız elektrikli tüm aletlerin teknolojik olarak enerji sarfiyatını minimum oranda tutmaları da bir negawatt enerji üretimidir. Ne kadar az sarfiyatla aynı konforları devam ettirebilirsek, ülkemiz de dışa bağımlılıktan o kadar çabuk kurtulur. Hem de çevreye, iklime o kadar katkımız olur. 

2009 itibariyle dünyada 3-4 milyar olan şehirli nüfusun 2050 yılında iki katına çıkacağını öngörüyor. İklim sağlığı açısından 2030’a kadar dünyadaki karbon emisyonunu yarı yarıya düşürmek gerekiyor. Aksi takdirde küresel iklim değişimine karşı dünyamızı onarabilecek imkanlar elimizde olmayabilir.

NEGAWATT yöntemi hem çevresel hem de kişi ve kurumların ekonomisi açısından faydalar sunuyor.

Almanya’da 2000 yılında başlatılan enerji verimliliği hamlesi ile 2016 yılına gelindiğinde kişi başına ortalama 580 dolar ekonomik fayda sağlandığı söyleniyor. Bu güzel bir örnek mesela.

Ülkemizin enerji talebini karşılamada 2 ana yol gözüküyor. Birincisi enerji arzını artırmak, ikincisi talebi azaltmak.

Arzı artırmak, beraberinde daha çok aşırı tüketimi, maliyeti ve çevre kirliliğini getiriyor. 

Talebi azaltmak ise klasik şekilde anlaşıldığı gibi daha az elektrik kullanmak, daha az üretmek, daha az ışık, daha az üretim değil. Az yiyin, az üretin şeklinde bir yaklaşım değil. Enerji verimliliği kavramını kullanarak, aynı veya daha fazla tüketimleri daha az kirlilik ve maliyetle elde etmek demek.

Yerel yönetimlerin de ana paydaş olduğu bir kollektif uygulama ile kamu ve özel sektörde mevzuatsal altyapıyla beraber, uygulanacak teşviklerle ilçe ilçe biz bu işin altından kalkabiliriz.

Dünyada bu konuda uygulanmaya başlanmış, kalite standartları belli olan cetveller var. Bunları bir disiplin dahilinde kamu ve özel her yerde uygulayabiliriz. Bu hem gönüllü hem de yasal zorunluluk olmalı. İnsanlar bu işin bilincinde olarak katkı sunmalı.

NEGAWATT yazın bir kenara.

Sağlık ve afiyet dileklerimle.


İlgili Etiketler

İlgili etiket bulunamamıştır.


Okuyucu Yorumları