Değişim Zamanı

DOSYA / GÜNCEL

Değişim Zamanı

İstanbul Tabip Odası seçimleri yaklaşırken Değişim Grubu olarak seçimlere katılan hem Avukat hem de Tabip kimliği olan Ahmet Erçek ile şöylesi yaptık.
Kendinizi tanıtır mısınız?

Ahmet Erçek. 1979 Elazığ doğumluyum. İlk-orta ve lise eğitimimi Elazığ’da tamamladıktan sonra yükseköğrenim için geldiğim İstanbul’da; 2003 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden, 2016 yılında Beykent Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 2017 yılında avukatlık stajımı tamamladım. Tıp Doktoru ve serbest avukatım. İstanbul’da bir kamu kurumunda kurum hekimi olarak çalışıyorum. Tabip-Sen sendikasının kurucu genel başkanı, Hekim Hakları Derneği genel sekreteri, Sağlık ve Medeniyet Derneği yönetim kurulu üyesiyim. Evliyim, üçü erkek biri kız olmak üzere dört evladım var. 

İTO seçimleri için neden değişim grubunu kurdunuz?

Bizler Değişim Grubu olarak İstanbul Tabip Odamızın mevcut yönetiminin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu değişimin artık ihtiyacın da ötesinde bir mecburiyet haline geldiğini değerlendiriyoruz. Hekimler olarak belki bugüne kadar kollektif bir mesleki mücadele vermemiz gerekmiyordu ama gelinen süreçte birlikte bu mücadeleyi veremezsek, yarın bugünleri dahi arar duruma geleceğiz gibi duruyor. Değişim Grubu olarak bizler, verdiğimiz mücadelenin hem kendimize,  hem de bizden sonra gelecek meslektaşlarımıza karşı hem insani hem de mesleki sorumluluğumuz olduğu düşüncesindeyiz.  

Dünya değişiyor, alışılmış paradigmalarla, kabullerle, polemiklerle, denklemlerle kat edilecek bir yol kalmadı bize göre. Mesleki mücadelenin merkezi olması gereken meslek örgütünün bu denli merkezden uzaklaşması ve hekimlerin gerçek gündemleri dışında bambaşka gündemlerle hareket etmesi, bu denli savrulması en büyük zararı gene biz hekimlere veriyor ne yazık ki. 

Odamızın, mesleğimize yakışır, olması gereken güce ve etkinliğe yeniden kavuşabileceğine ve çözümün sadece parçası değil, ana unsuru olabileceğine gerçekten inanıyoruz. Bu inancımızı gerçekleştirebilme ümidiyle kurduk Değişim Grubu’muzu. Mesleği adına taş üstüne taş koymak kabilinden söyleyecek sözü, fikri, enerjisi olan tüm meslektaşlarımızı da sizin vasıtanızla Değişim Grubuna davet etmiş olalım..

Değişim grubu kimlerden oluşuyor ve kimleri kapsıyor

Değişim Grubu; sahada doktorun bulunduğu tüm alanlarda, kadınıyla-erkeğiyle, genciyle-tecrübelisiyle, her yaştan, her branştan, her görüşten paydası hekim olan tüm hekimleri içerisinde barındıran bir yapı. Ben; tıp doktoru her bir meslektaşımın, aynı zamanda bir entelektüel olduğunu, elbette ki her entelektüel gibi ülkesine dair söyleyecek sözü, bir siyasi düşüncesi olduğunu biliyorum. Hatta bunun olmamasını garipserim fakat bizim değişim grubu olarak yaptığımız mücadele siyasi bir mücadele değil, mesleki bir mücadele. Dolayısıyla siyasi düşüncesi ne olursa olsun, kalbi bu topraklar için atan her bir meslektaşımı, Değişim Grubunun doğal mensubu, değişimin bir parçası olarak görüyoruz. 

Değişim grubunun amacı ve vizyonu nedir?

Değişim Grubu olarak en temelde hekimlik mesleğini “itibar” olmadan yapılması mümkün olmayan bir meslek olarak görüyoruz. Bugün hekimlerin yaşadığı tüm sorunların ana müsebbibinin itibarımızda yaşanan kayıp olduğunu, şayet bu kaybı durduramaz ve geri getiremezsek, gelecekte hekimler olarak bizleri daha kötü günlerin beklediğini değerlendiriyoruz. Dolayısıyla Değişim Grubumuzun amacını da vizyonunu da misyonunu da üç kelime ile özetleyebilir misiniz derseniz, cevabımız; İTİBAR, İTİBAR, İTİBAR olur…  

Mevcut yönetimin en önemli 3 eksikliğini/hatasını söyleyebilir misiniz?

Elbette hekimler olarak bugün içerisinde bulunduğumuz durumun tek müsebbibi tabip odasıdır gibi bir yaklaşım içerisinde değiliz, bu şekil bir yaklaşım, odamıza da odayı yöneten hocalarımıza da haksızlık olur. Bizim odamıza yönelik temel eleştirimiz; geleceğe dair umutlarını ve ümitlerini her geçen gün daha da kaybeden biz hekimlere bir umut meşalesi yakamıyor olması. 

Tabip odamızın en önemli eksiklikleri olarak

a) Etki gücünün,

b) Üyelerinin mensubiyet duygusunun,

c) Çözümün parçası olma kabiliyetinin,

Kaybı olduğunu değerlendiriyoruz.  

Siz yönetime geldiğinizde yapacağınız en önemli icraatlar neler olacak?

Siyasi, ideolojik veya gerçeklikten kopuk oda gündemlerinin doktorları odasından uzaklaştırdığını gözlemliyorum.  İlk ve çok önemli icraat olarak; hekimlerin mesleki gündemi ile odanın gündeminin örtüşmesini sağlamak olacağını söyleyebilirim. Bu kapsamda yaklaşık 6 aydır meslektaşlarımızla yüzlercce meslektaşımızla bir araya geldik, konuştuk, konuşuyoruz. Sahada çok farklı sorunların olduğu, sahanın gündemi ile Tabip Odamızın gündeminin tamamıyla ayrıştığı çok net olarak müşahade ediliyor. Derinleşen ekonomik krizin artık hekimlere de can yakacak şekilde temas ettiğini, özelikle genç meslektaşlarımızda ekonomik kaygının, orta yaş meslek grubumuzda gelecek kaygısının, emekliliğe yakın meslektaşlarımızda ise itibar kaybı sorununun öne çıktığını görüyoruz.  Tespit ettiğimiz sıkıntıların elbette ki birçoğu tek başına Tabip Odası’nın iradesi ile çözülecek hususlar değil. Tabip Odası sorunların birçoğunda çözümün tetikleyicisi, sürükleyici ve katalizörü rollerini üstlenebilir ve bu suretle çözümün parçası olabilir. Kaldı ki biz hekimler feraset sahibiyizdir, kimin hangi maksat ve niyetle ne yaptığını rahatlıkla görürüz. 

Biz Değişim Grubu olarak tüm bu gerçeklerden hareketle beyannamemizde yer alan hususları ikiye ayırıyoruz. 

Birinci olarak, halli doğrudan odanın uhdesinde olup ikincil bir iradeye ihtiyaç duymayan vaatlerimiz, 

İkinci olarak ise, çözümü doğrudan odanın uhdesinde olmayan fakat hekimlerin ortak sorunları olarak öne çıkan, odanın çözümün tetikleyicisi ve katalizörü olacağı tespitlerimiz. 

Değişim grubu olarak çözümü kendi irademize bağlı olan ve ikincil bir iradeye ihtiyaç duymayan vaatlerimizi mümkün olan en kısa sürede hayata geçireceğiz. Mesela, beyannamemizde bulunan taahhütlerimizden;

A. Tam Hukuki Şemsiye: Odaya üye olan tüm hekimlerin mesleki davalarında 7/24 ulaşılabilir, masrafları oda bütçesinden karşılanacak olan hukuk koruması adımını 1 AY İÇERİSİNDE

B. Araç Kooperatifi: Farklı model ve segmentlerde tüm gelir grubundaki meslektaşlarımıza hitap edecek ve fiyat avantajlı araç sahibi olmasını sağlayacak araç kooperatiflerini 3 AY İÇERİSİNDE 

C. Konut Kooperatifi: Özellikle barınma sorunu yaşayan meslektaşlarımızın önceleneceği ve kazancıyla ödenebilir koşullarda konut sahibi olunabilecek konut kooperatiflerini 6 AY İÇERİSİNDE 

Hayata geçireceğiz. Doğrudan odanın uhdesinde olmamakla birlikte, daha önce hayata geçmiş örneklerden hareketle kolaylıkla elde edilebileceğini düşündüğümüz özel sektörde çalışan hekimlerin YEŞİL PASAPORT HAKKI, Avrupa ve Anadolu Yakasına hekimlerin uğrak yeri olabilecek nitelikte 2 adet HEKİMEVİ projelerini 1 sene içerisinde hayata geçirilebileceğimize inanıyoruz. 

Bunun dışında kalan ve fakat meslektaşlarımıza çözümü adına uğraşacağımızı taahhüt ettiğimiz her bir beyanname maddemizle ilgili, Değişim Grubu olarak beyannamemize yazdığımız her bir hususun takipçisi olacağız. Her bir beyanname maddemiz ve taahhüdümüz ile ilgili çalışma grupları oluşturacağız ve bu grupların çalışmalarının hangi aşamada olduğunu, oda olarak hangi adımları attığımızı, hangi görüşmelerin yapıldığını, bu görüşmelerde nelerin müzakere edildiğini, kimin ne söylediğini, hangi kurumlara hangi başvuruların yapıldığını, süreçle ilgili nelerin yaşandığı gibi tüm süreci son derece şeffaf bir şekilde meslektaşlarımızla paylaşacağız.

Son olarak söylemek istediğiniz nedir?

Meslek örgütlerinin gücü, mensuplarının inancı, katılımı ve desteği nispetindedir. Bugün birçok meslek odası, mensuplarının ve meslek erbaplarının güncel, reel ve somut birçok sorununa temas edip alternatif çözümler üretebilmekteyken, ne yazık ki bizim meslek örgütümüz olan tabip odasının kendi üyeleri olan meslektaşlarımızla arasındaki bağın kelime karşılığı ne yazık ki mecburiyet! Kamuda çalışan ve odaya üye olma mecburiyeti olmayan hekimlerin kahir ekseriyeti odaya üye değil ve üye olmadığı için hiçbir eksiklik hissetmiyor. Özel sektörde çalıştığı için mecburen üye olan meslektaşlarımız da odanın işlevsizliğinden, etkisizliğinden şikayetçiler ve ne yazık ki mecburiyet olmaması durumunda birçoğu odadan ayrılmayı düşünüyor. Biz Değişim Grubu olarak üye olan meslektaşlarımızla, üye olmaları dolayısıyla memnuniyet duyacağı, üye olmayan meslektaşlarımızın da kendi isteği ve coşkuyla meslek odalarına üye olacakları bir anlayışı odamıza hakim kılmak istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle İstanbul Tabip Odamızın 5 Mayıs’ta yapılacak olan seçimine tüm meslektaşlarımızı davet ediyor ve değişimi birlikte gerçekleştirmeye çağırıyorum.
Bu haber 1.4.2024 16:38:34 tarihinde eklenmiştir.


Haber Kaynağı : Saglikciyiz.com.tr

Okuyucu Yorumları

Haber Gezintisi

 • 50 Yaşından Sonra Yalnızlık Felç Riskini Arttırıyor

 • Göz Hastalıklarında Yapay Zekâ

 • Kurban Siz Olmayın

 • Kurban Bayramı Boyunca Sağlıklı Beslenme İpuçları

 • Bayramı Tatili İçin Seyahat Edecekler İçin Önemli İpuçları

 • Sağlıklı Zayıflama İstiyorsanız

 • Çocuklarda Lösemi Belirtileri Nelerdir

 • Dişinizi Sıkmayın

 • Kanser Hastaları Sıcak Havalarda Nasıl Beslenmeli

 • Ameliyatsız Göz Kapağı Estetiği

 • Sağlıkta Randevu Sadakati Masaya Yatırıldı

 • İstanbul Tabip Odası Seçimlerini Demokratik Katılım Grubu Kazandı

 • İTO Yönetimi Değişecek mi?

 • Çocuklarda Kafa Travmaları

 • Bahar Alerjisinden Korunma Yolları

 • ABD'de Sağlıkta Şiddette Son Durum

 • İdrar Rengine Dikkat

 • Böbrek Taşları Hayatımızı Zorluyor

Benzer Haberler